خطاهای پزشکی

راهنمای عملی اندازه‌‌گیری آسیب‌ به بیماران در بیمارستان

کتاب راهنمای عملی اندازه‌‌گیری آسیب‌ به بیماران در بیمارستان

گزارش کردن خطاهای پزشکی؛ چرا خطاها گزارش می‌شوند و چرا نمی‌شوند؟

درگذشت استاد کیارستمی و یادآوری موضوع خطاهای پزشکی

علل ریشه ای خطاهای پزشکی

علل ریشه ای خطاهای پزشکی؛ کدام عوامل آشکار و پنهان ایمنی بیمار را تهدید می کند؟

پژوهش ایمنی بیمار

مهارت های لازم برای پژوهش در زمینه ایمنی بیمار

20 توصیه به بیماران برای پیشگیری از خطاهای پزشکی

۲۰ توصیه به بیماران برای پیشگیری از خطاهای پزشکی

اولویت های ایمنی بیمار

اولویت‌های مطالعاتی در زمینه ایمنی بیمار در کشورهای در حال توسعه کدامند؟

ایمنی بیمار، چه چیزهایی باید آموزش داده شود؟

رفتارهای غیرایمن که ایمنی بیمار را به خطر می اندازند

درس هایی از حادثه بیمارستان بریستول