5 دلیل اساسی بهبود کیفیت

۵ دلیل اساسی برای بهبود کیفیت مراقبت های سلامت

تحقیقات نشان داده است که کیفیت خدمات بهداشتی نامطلوب، منابعی که می توانست صرف درمان بیماران بیشتری بشود را تلف می کند. به این خاطر هر روز مردم بیشتر خواهان کیفیت مراقبت بیمارستانی می شوند. تامین ایمنی برای بیماران و کارکنان و بهبود کیفیت جزو اهداف ملی نظام های بهداشتی هم در کشورهای توسعه یافته و هم در کشوهای در حال توسعه است.

برای بهبود کیفیت پنج دلیل اساسی و منطقی وجود دارد:
۱٫ ارزیابی و بهبود عملکرد در هر فعالیت حرفه ای منظم می تواند یافته شود.

۲٫ شواهد تجربی نشان می دهد که در دسترسی به مراقبت بهداشتی با کیفیت مطلوب، بر حسب طبقه اجتماعی، سطح سواد، درآمد و محل جغرافیایی بیمار بی عدالتی وجود دارد. اصلاح و بهبود کیفیت خدمات بهداشتی؛ دسترسی به مراقبت بهداشتی باکیفیت را عادلانه تر می سازد.

۳٫ بهبود کیفیت، کارایی را اصلاح می کند. در مورد ناکارآمدی ارائه مراقبت پزشکی، درمان های نامناسب، خدمات پزشکی غیرضروری نگرانی فزاینده ای وجود دارد. بین یک چهارم تا یک پنجم فعالیت های پزشکی در آمریکا از نقطه نظر پزشکی نامناسب و غیرضروری هستند.

۴٫ بهبود کیفیت؛ تغییرات در فرایند ارائه خدمات را کاهش می دهد. مطالعات تحقیقی شواهدی از تفاوت های قابل توجهی را میان پزشکان، موسسات و انواع ارائه دهندگان نشان می دهد.

۵٫ مراقبت های بهداشتی پرهزینه هستند و سهم زیادی از منابع ملی را مصرف می کنند. پرداخت کنندگان پاسخگویی بیشتری را از ارائه دهندگان مراقبت بهداشتی می طلبند و استانداردهای عملکرد روشن تر و محکم تری را برای ارائه خدمات بهتر از ارائه دهندگان انتظار دارند

بهبود کیفیت خدمات سلامت با شناخت دقیق عملکرد سیستم و استفاده از روش‌ها و ابزارهای مناسب علم مدیریت حاصل می‌شود. در وبسایت بهبود خدمات سلامت به مفاهیم و روش‌های مدیریتی در حوزه سلامت می‌پردازیم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *