فرم برنامه ریزی سنجه ها

برای سنجه های پروژه بهبود برنامه ریزی کنیم

یکی از مهم ترین اقداماتی که برای هر کدام از پروژه های بهبود در بیمارستان باید انجام شود برنامه ریزی درست درباره سنجه های پروژه است و فرم برنامه ریزی سنجه ها با ارائه منطق و جزئیات هر سنجه به تیم بهبود کمک زیادی می کند. در این فرم بخش های زیر باید گنجانده شود:

  • نام سنجه
  • تعریف سنجه و مفهوم آن
  • چرا این سنجه در نظر گرفته شده است؟
  • سنجه در کدام مراحل مورد استفاده قرار می گیرد؟
  • سنجه از چه نوعی است؟ (پیامد، فرایند، توازن)
  • داده های سنجه چگونه جمع آوری شود؟
  • داده های جمع آوری شده چگونه نمایش داده شوند؟

بهبود کیفیت خدمات سلامت با شناخت دقیق عملکرد سیستم و استفاده از روش‌ها و ابزارهای مناسب علم مدیریت حاصل می‌شود. در وبسایت بهبود خدمات سلامت به مفاهیم و روش‌های مدیریتی در حوزه سلامت می‌پردازیم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *