توصیه هایی برای بیمارمحوری

توصیه هایی برای بهبود بیمارمحوری

توصیه هایی به سیاست گذاران:

۱٫ سیاست گذاران و برنامه ریزان باید بیمارمحوری را به عنوان یکی از ابعاد کیفیت خدمات در مستندات سیاست گذاری و استراتژیک خود لحاظ کنند.
۲٫ مجموعه ای از سوالات در نظرسنجی از بیماران در سطح ملی تدوین شود تا امکان مقایسه تجربه بیماران را در مراکز درمانی ایجاد نماید.
۳٫ مطالعاتی که برای سنجش تجربه بیماران انجام می شود باید شامل پرسش هایی باشد که ابعاد بیمارمحوری را به خوبی پوشش می دهند و فراتر از برنامه های رضایت سنجی بیماران انجام شوند.
۴٫ بهبود تجربه بیماران باید به عنوان شاخص کیفیتی وجود داشته باشد و در گزارشات و مدل بودجه بندی مراکز درمانی لحاظ شود.
۵٫ برای افزایش شفافیت، سیاست گذاران باید داده هایی درباره تجربیات بیماران در مراکز درمانی در دسترس عموم جامعه قرار داده شود.
۷٫ برنامه های آموزشی باید بیماران و خانواده ها را به عنوان مدرسان و مشارکت کنندگان به همکاری دعوت کند و فقط به مطالعه موردی بسنده نشود.
۸٫ نهادهای تامین کننده بودجه های پژوهشی باید بر اهمیت پژوهش های مربوط به بیمارمحوری تاکید داشته و این موضوع در تخصیص بودجه های پژوهشی نمود داشته باشد.

توصیه هایی به مدیران بیمارستان:

۱٫ مطمئن شوند که فرایندها و سیستم بیمارستان طوری طراحی شده است که از بیمارمحوری حمایت می کند.
۲٫ مطمئن شوند که بیمارستان ماموریت مشترکی درباره بیمارمحوری تدوین نموده است و به طور دائم استقرار بیمارمحوری دنبال می شود.
۳٫ سیاست ها و خط مشی هایی برای مشارکت دادن بیماران، خانواده ها و مراقبان در خدمات مربوط به خودشان تدوین شود.
۴٫ خط مشی ها و سیاست هایی برای مشارکت دادن بیماران و خانواده ها در تدوین برنامه های مربوط به بهبود کیفیت و ایمنی بیمار تدوین و اجرایی شود.
۵٫ به بیماران و خانواده هایی که در برنامه ها مشارکت دارند آموزش های لازم برای ظرفیت سازی در آن ها ارائه شود.
۶٫ اطمینان از این که خدمات با استانداردهای ملی مرتبط مطابقت دارند.
۷٫ اطمینان از این که برنامه های بهبود کیفیت بیمارستان موارد مربوط به بهبود تجربه بیماران را هم دربرداشته باشد.
۸٫ با ثبت و گزارشدهی تغییرات مربوط به بیماران در طول زمان به بیمارمحوری مبتنی بر شواهد کمک کنند.
۹٫ از کارکنان برای حمایت از بیماران و خدمت گیرندگان جهت اعمال تغییرات در بیمارستان حمایت شود
۱۰٫ با ارائه آموزش هایی درباره بیمارمحوری به کارکنان، ظرفیت های لازم در آن ها ایجاد شود.
۱۱٫ روی فضای کاری، فرهنگ کاری و رضایت کارکنان به عنوان بخشی از استاتژی بهبود بیمارمحوری تمرکز شود. مطالعاتی درباره نیروی کاری برای پایش این موضوع باید انجام شود.
۱۲٫ پاسخگویی در قبال تجربه بیماران از خدمات را به عنوان بخشی از فرایندهای ارزیابی عملکرد قرار دهید
۱۳٫ فرهنگ یادگیری  در بیمارستان تشویق شود یادگیری از موفقیت ها و شکست ها به بهبود بیمارمحوری در بیمارستان کمک می کند.

[divider]

منبع: Australian Commission on Safety and Quality in Health Care

بهبود کیفیت خدمات سلامت با شناخت دقیق عملکرد سیستم و استفاده از روش‌ها و ابزارهای مناسب علم مدیریت حاصل می‌شود. در وبسایت بهبود خدمات سلامت به مفاهیم و روش‌های مدیریتی در حوزه سلامت می‌پردازیم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *