ایمنی بیمار

راهنمای عملی اندازه‌‌گیری آسیب‌ به بیماران در بیمارستان

کتاب راهنمای عملی اندازه‌‌گیری آسیب‌ به بیماران در بیمارستان

گزارش کردن خطاهای پزشکی؛ چرا خطاها گزارش می‌شوند و چرا نمی‌شوند؟

درگذشت استاد کیارستمی و یادآوری موضوع خطاهای پزشکی

۵ توصیه برای بهبود سیستم گزارش‌دهی خطاها

علل ریشه ای خطاهای پزشکی

علل ریشه ای خطاهای پزشکی؛ کدام عوامل آشکار و پنهان ایمنی بیمار را تهدید می کند؟

پژوهش ایمنی بیمار

مهارت های لازم برای پژوهش در زمینه ایمنی بیمار

20 توصیه به بیماران برای پیشگیری از خطاهای پزشکی

۲۰ توصیه به بیماران برای پیشگیری از خطاهای پزشکی

جنبش ایمنی بیمار

به صفر رساندن مرگ های قابل پیشگیری تا سال ۲۰۲۰

سوند ادراری

پیشگیری از عفونت ناشی از سوند ادراری (پوستر)

۸ اقدام ایمنی بیمار-

۸ اقدام ساده برای حفظ ایمنی بیمار در بیمارستان