برنامه درخواست از بیماران

«SPEAK UP» برنامه ی جلب مشارکت بیماران در ایمنی

در سال ۲۰۰۲ کمیسیون مشترک اعتباربخشی آمریکا (The Joint Commission) برای جلب مشارکت بیماران در ایمنی خدمات سلامت؛ برنامه با عنوان «Speak UP» طراحی و اجرایی نمود. در این برنامه از بیماران درخواست می شود که مشارکت فعالی در تیم درمانی خودشان داشته باشند.

این برنامه از بیماران ۷ درخواست دارد که عبارتند از:

  1. صحبت کردن
  2. توجه کردن
  3. آموختن
  4. درخواست کردن
  5. دانستن
  6. استفاده کردن
  7. مشارکت کردن
برنامه Speakup

برنامه Speakup

بهبود کیفیت خدمات سلامت با شناخت دقیق عملکرد سیستم و استفاده از روش‌ها و ابزارهای مناسب علم مدیریت حاصل می‌شود. در وبسایت بهبود خدمات سلامت به مفاهیم و روش‌های مدیریتی در حوزه سلامت می‌پردازیم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *