روش های بهبود فرآیندهای خدمات سلامت

توجه به توصیه‌های زیر به بهبود جریان فرایندها در بیمارستان کمک زیادی می‌کند:

الف. فهمیدن فرآیندها و سیستم

 • مسیر بیمار در بیمارستان را از نظر بالینی و اجرایی ترسیم و گلوگاه‌ها را شناسایی کنید.
 • از طریق جمع‌آوری اطلاعات برای فهم مسایل؛ ارزیابی اساسی روی جریان بیمار انجام دهید.
 • در سطح بخش و بیمارستان، مهمترین شکایت‌ها و برنامه‌های کنسل شده را شناسایی کنید.

ب. سنجه‌های بهبود را شناسایی کنید

 • سنجه‌ها باید روی کیفیت، زمان و هزینه متمرکز باشند. بهبود کیفیت در هر مرحله تأثیر زیادی روی جریان فرآیند و هزینه‌ها خواهد داشت.

پ. فرآیند را ساده کنید

 • تعداد گام‌های فرآیند که ارزشی برای بیماران ایجاد نمی‌کند را کاهش دهید.
 • تعداد گلوگاه‌ها را تا حد امکان کاهش دهید.

ت. تغییرات را کنترل کنید

 • بیمارانی که دارای مشخصات مشابه هستند را شناسایی و جریان فرآیند آنها را جدا کنید. منظور گروهی از بیماران هستند که ارائه خدمات به آن‌ها زمان، مهارت و تجهیزات مشابهی نیاز دارند.

ج. تغییرات را کاهش دهید

 • ظرفیت و تقاضا را دائماً اندازه‌گیری کنید.
 • دلیل تغییراتی که ظرفیت و تقاضا را دستخوش قرار می‌دهند را شناسایی کنید.

چ. سیستم را ایمن کنید

 • ظرفیت را متناسب تنظیم کنید تا تأخیر بیماران به حداقل برسد.
 • تغییرات را با استفاده از کنترل فرآیند آماری اندازه‌گیری کنید.

 

[divider]

منبع: کتاب مهارت‌های بهبود کیفیت خدمات سلامت

اشتراک گذاری

بهبود کیفیت خدمات سلامت با شناخت دقیق عملکرد سیستم و استفاده از روش‌ها و ابزارهای مناسب علم مدیریت حاصل می‌شود. در وبسایت بهبود خدمات سلامت به مفاهیم و روش‌های مدیریتی در حوزه سلامت می‌پردازیم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *