جدول اولویت بندی

چگونه عوامل را اولویت بندی کنیم؟

بهبود بیمارستان در زمینه های مختلفی می تواند انجام شود اما کدام موضوع اهمیت و اولویت بیشتری دارد؟ تیم بهبود چگونه می تواند متوجه شود که روی کدام موضوعات باید متمرکز شود؟ وقتی امکان رسیدگی به همه کارها وجود ندارد چه باید کرد؟

جدول اولویت بندی یک روش سیستماتیک برای اولویت بندی عوامل و مسائل است که به تیم بهبود کمک می کند درباره اولویت ها به صورت گروهی مشارکت کرده و به نتیجه برسند.

روش تهیه جدول اولویت بندی:
۱٫ همه گزنیه ها و عوامل مدنظر گروه را فهر ست کنید.
۲٫ تک تک اعضای گروه امتیاز مشخصی (مثلا اگر ۵ گزینه وجود دارد ۵۰ امتیاز در نظر بگیرید) را بر اساس اهمیت میان گزینه های فهرست شده توزیع کنند.
الف. همه افراد باید امتیازدهی کنند
ب. امتیازی که به هر مورد اختصاص داده می شود نشان دهنده اهمیت آن است.
ج. محدودیتی برای تخصیص امتیاز به عوامل وجود ندارد (مثلا ممکن است کسی همه ۵۰ امتیاز خودش را به گزینه بدهد و برای سایر گزینه ها امتیاز صفر در نظر بگیرد)
۳٫ برای هر عامل امتیازی که تک تک اعضا به آن عامل داده اند را جمع کرده و بر تعداد اعضا تقسیم می کنیم تا امتیاز جمعی عامل به دست آید.
۴٫ عوامل را از بیشترین امتیاز به کمترین امتیاز ردیف می کنیم.

البته مسلم است که این روش برای تصمیم گیری روش کاملی نیست اما می تواند دید و نظر جمع را به خوبی نشان دهد تا در تصمیمات مدنظر قرار گیرد.

بهبود کیفیت خدمات سلامت با شناخت دقیق عملکرد سیستم و استفاده از روش‌ها و ابزارهای مناسب علم مدیریت حاصل می‌شود. در وبسایت بهبود خدمات سلامت به مفاهیم و روش‌های مدیریتی در حوزه سلامت می‌پردازیم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *